En period av förändring är här. Trenden är entydig, det verkliga genom-brottet för Inter-netbaserad handel sker nu. Dock inte som man tidigare trodde i första hand som handel möt slutkund utan mellan företag, business-to-business. Nätet är inte längre enbart

Dagens Industri 2000-11-21
Ny IT-jätte brädar svenska konkurrenter De svenska IT-bolagen inom affärssystem får konkurrens av en ny stor nordisk jätte när Danmarks IT-stjärnor Navision och Damgaard går samman.
Damgaards aktie-


PrimeNet tar fram internetanpassade applikationer och program anpassade till ERP eller CRM. I första hand rör det sig om ehandels-lösningar anpassade för integration med Daamgards Concorde XAL.

Det rör sig om egen utveckling av färdiga standardiserade lösningar, en produkt, eller helt unika skräddarsydda lösningar för en specifikt kund, en tjänst.

I dagsläget har vi ett antal produkter att erbjuda med utbyggnads moduler till dessa. E-handelslösningen WebShop One är en av dessa.