En period av förändring är här. Trenden är entydig, det verkliga genom-brottet för Inter-netbaserad handel sker nu. Dock inte som man tidigare trodde i första hand som handel möt slutkund utan mellan företag, business-to-business. Nätet är inte längre enbart

Dagens Industri 2000-11-21
Ny IT-jätte brädar svenska konkurrenter De svenska IT-bolagen inom affärssystem får konkurrens av en ny stor nordisk jätte när Danmarks IT-stjärnor Navision och Damgaard går samman.
Damgaards aktie-

Grundtanken med E-handel är inte den teknik eller spekulations fokusering som förefallit vara tyngdpunkten i media under senaste tiden. Att utnyttja modern teknik för att nå ut med ett fungerande affärskoncept är varken spekulativt eller dåliga affärer. Den "gamla ekonomin" med tyngdvikt på traditionella ekonomiska principer som fungerande affärsplaner, kostnadsteckning och vinstgenerering har idag ett lysande verktyg i de tekniska plattformar och idéer som blev resultatet av Internetvisionärernas utsvävningar.

E-handel är inte ett "nya ekonomin" fenomen utan ännu ett vapen i företagets arsenal.

PrimeNet AB har under ett antal år arbetat med att utveckla olika typer av applikationer för att möjliggöra affärstransaktioner via internet. Vi har tillsammans med övriga delar av koncernen arbetat med att integrera dessa applikationer med affärskritiska system för att skapa en helhetslösning för företag.

Inom E-handel så kan vi erbjuda ett antal olika lösningar. Dels har vi WebShop One som är en E-handelslösning för de
som använder sig av Damgaards affärssystem. WebShop One finns i ett antal versioner och med ett flertal extra moduler. Vidare så har vi E-handelslösningen Basbutiken för framför allt småföretag. Andra E-handels system som vi erbjuder är bland andra Inköpslösningen Purchase Portal.

Basbutiken

Basbutiken är en bra och driftsäker introduktionsbutik till E-handeln för det lilla företaget. Det är en webbutik anpassad för generering av mailorders som kan läggas upp omedelbart. Den ligger på vår samarbetspartner CMCs servrar och tillhandahålls genom en hosting modell.