En period av förändring är här. Trenden är entydig, det verkliga genom-brottet för Inter-netbaserad handel sker nu. Dock inte som man tidigare trodde i första hand som handel möt slutkund utan mellan företag, business-to-business. Nätet är inte längre enbart

Dagens Industri 2000-11-21
Ny IT-jätte brädar svenska konkurrenter De svenska IT-bolagen inom affärssystem får konkurrens av en ny stor nordisk jätte när Danmarks IT-stjärnor Navision och Damgaard går samman.
Damgaards aktie-

Purchase Portal

Syfte: Att effektivisera inköp. En väg att minska pappershanteringen vid orderhanteringen för både leverantörer och kunder med hjälp av elektroniska fakturor. Dessutom fungerar orderportalen som ett mellanlager mot vilken andra affärssystem anpassas d.v.s. ett gemensamt gränssnitt till en orderportal.
Fördelar för leverantör: Denne kan anpassa sitt affärssystem till orderportalen för fullständig automatisering ungefär på samma sätt som Köparen med denna lösning effektiviserar sin hantering av inköp.

Steg i processen:

En inköpsorder från Köparen publiceras på webben riktad till en leverantör.

Mail går iväg till leverantör som berättar att ett inköp från Köparen finns på orderportalen.
Leverantören loggar in på orderportalen och ser sin/sina order. Antingen bekräftar lev. ordern och skickar produkterna eller så bekräftar denne ordern med ett motmeddelande som uppmanar om en ändring. Köparen får då vidta åtgärder och omformulera sin orderförfrågan som på nytt skickas till orderportalen vilket medför ett nytt mail till lev. Vid bekräftelse fyller leverantören i ett leveransdatum.

Bekräftelsen skickas in i Köparens affärssystem som då kan visa att leverantören har bekräftat ordern och meddelat ett leveransdatum.

När leverantören har skickat produkterna loggar denne in i orderportalen och meddelar att ordern är skickad. Köparen ser detta i sitt affärssystem samt att leveransen väntar på en attest från Köparens lager. Ett verifikat skapas för Köparens räkning av affärssystemet och en rapport skapas på orderportalen förleverantörens räkning som använder detta som verifikation i sin bokföring.