En period av förändring är här. Trenden är entydig, det verkliga genom-brottet för Inter-netbaserad handel sker nu. Dock inte som man tidigare trodde i första hand som handel möt slutkund utan mellan företag, business-to-business. Nätet är inte längre enbart

Dagens Industri 2000-11-21
Ny IT-jätte brädar svenska konkurrenter De svenska IT-bolagen inom affärssystem får konkurrens av en ny stor nordisk jätte när Danmarks IT-stjärnor Navision och Damgaard går samman.
Damgaards aktie-


När ordern är attesterad av Köparen läggs den upp för betalning med för leverantören sedvanliga betalningsvillkor.

Funktionalitet på orderportalen

Inköparen behöver aldrig lämna sitt affärssystem utan allt arbete sker där varefter com-element möjliggör kommunikation ut till portalen. Grundläggande är att Köparen aldrig ska behöva besöka orderportalen utan arbetar uteslutande ifrån Affärssystem.
En inköpsorder/beställning behandlas som en transaktion med en rad olika status- och historikflaggningar. Leverantören har ett mycket enkelt användargränssnitt. Inloggning sker vid varje besök och då ser besökaren sina aktiva order. En annan avdelning på sajten ger leverantören tillgång till historik för återutskrift av bokföringsunderlag. En möjlighet är också att publicera information som Köparen vill förmedla till alla leverantörer eller specifika leverantörer. Ett allmänt nyhetsbrev om händelser hos Köparen eller information som berör leverantörer skulle lätt kunna skapas.


WebShop One är en E-handelsapplikation från PrimeNet:s utvecklingsavdelning som enkelt integreras med Concorde XAL eller AXAPTA och erbjuder en väl fungerande lösning för små och medelstora företag. WebShop One går att få i ett antal utseenden och finns för såväl B2B (business-to-business) som B2C (business-to-consumer).

I grundutförande rör det sig om en enkel, avskalad och användarvänlig webbutik som erbjuder besökaren möjligheten att lägga sina order på Internet. Sökningar kan göras i artikelregister, antingen med fritextsökning i artikeldatabasens alla fält eller direkt på artikelgrupp. Grundutförandet av WebShop One innehåller följande delar: inloggningsfunktion, butiksmotor,