En period av förändring är här. Trenden är entydig, det verkliga genom-brottet för Internet-baserad handel sker nu. Dock inte som man tidigare trodde i första hand som handel mot slutkund utan mellan företag, business-to-business. Nätet är inte längre enbart ett profilerings-
 
 
Dagens Industri 2000-11-21
Ny IT-jätte brädar svenska konkurrenter De svenska IT-bolagen inom affärssystem får konkurrens av en ny stor nordisk jätte när Danmarks IT-stjärnor Navision och Damgaard går samman. Damgaards aktie-
PrimeNet grundades i början på nittiotalet av Kim Molin och dess verksamhet bestod i början av generell dataprogrammering och data-konsulting. Under 1999 övergick allt mer av företagets produktion mot Internet anpassade applikationer
E-handel eller E-commerce eller E-business med flera varianter av samma tema har varit på allas läppar under en period. Det sades förr att kärt barn har många namn men i det här fallet rör det sig nog mera om ett utskällt barn. E- med diverse påhängs-
ord har starkt förknippats med den "nya ekonomin" och spektakulära företag och minst lika spektakulära konkurser som Boo.com. Risken är dock att man slänger ut barnet med det smutsiga badvattnet. Grundtanken med E-handel är inte den teknik eller spekulations fokusering som förefallit vara tyngdpunkten i media under


PrimeNets Moduler är bland annat:

Automall
MailTool
Sajtgeneratorn

Automall

Automall är en liten modul som gör det möjligt att föra ut information från en annan applikation, exempelvis ERP system, till Excel och Word för att t ex ta fram snygga rapporter.

Automall undanröjer dubbelarbetet med att bearbeta materialet i onödan. Om uppgifterna finns i en applikation så behöver de inte läggas in igen i ett nytt dokument eller program utan kan enkelt hämtas fram. Via en mall för tex