En period av förändring är här. Trenden är entydig, det verkliga genom-brottet för Intenet-baserad handel sker nu. Dock inte som man tidigare trodde i första hand som handel mot slutkund utan mellan företag, business-to-business. Nätet är inte längre enbart ett profilerings-
 
 
Dagens Industri 2000-11-21
Ny IT-jätte brädar svenska konkurrenter De svenska IT-bolagen inom affärssystem får konkurrens av en ny stor nordisk jätte när Danmarks IT-stjärnor Navision och Damgaard går samman. Damgaards aktie-

Dagens Industri 2000-11-21

Ny IT-jätte brädar svenska konkurrenter Danska Navision och Damgaard går samman
av Björn Wilke

De svenska IT-bolagen inom affärssystem får konkurrens av en ny stor nordisk jätte när Danmarks IT-stjärnor Navision och Damgaard går samman. Damgaards aktieägare erbjuds att byta sina aktier mot nya i Navision, vilket skapar en jätte med ett börsvärde på över 10 miljarder kronor.

Båda bolagen börsnoterades 1999 och var danska börsens riktiga kurskometer, men aktierna har i år fallit tillsammans med resten av världens IT-aktier.

Mätt på marknadsvärdet blir det en ny nordisk IT-jätte, endast övertrumfad av WM-data och Tietoenator.

Storleken på det nya bolaget kan vara av avgörande intresse för utländska placerare som vill ha ett nordiskt programvaruföretag i portföljen. Navisiondamgaard blir större på börsen än IBS, IFS och Intentia tillsammans.
Navision och Damgaard utvecklar och säljer affärssystem och har varit lyckosamma bland medelstora företag. Enbart Navision har 40.000 kunder i mer än 100 länder. Det är delvis samma segment av marknaden som svenska IFS, IBS och Intentia vill sälja till när det blivit svårare att attrahera de riktigt stora kunderna.

På en avgörande punkt skiljer sig de båda danska företagens strategi från de svenska konkurrenternas.

All installation av systemen till slutkund sker av oberoende konsultföretag, Damgaard sålde till exempel sin lilla konsultrörelse i våras och Navision har