En period av förändring är här. Trenden är entydig, det verkliga genom-brottet för Intenet-baserad handel sker nu. Dock inte som man tidigare trodde i första hand som handel mot slutkund utan mellan företag, business-to-business. Nätet är inte längre enbart ett profilerings-
 
 
Dagens Industri 2000-11-21
Ny IT-jätte brädar svenska konkurrenter De svenska IT-bolagen inom affärssystem får konkurrens av en ny stor nordisk jätte när Danmarks IT-stjärnor Navision och Damgaard går samman. Damgaards aktie-
 
aldrig byggt upp någon.Navision och Damgaard är helt inriktade på att utveckla affärssystem och båda företagen har omfattande samarbete med Microsoft på olika områden.

Den sammanlagda licensförsäljningen beräknas till nästan 1,4 miljarder danska kronor det närmaste året. Det nya bolaget Navisiondamgaard har därmed större licensförsäljning än någon av svenskarna.
Medan svenskarna kan räkna med en sammanlagd förlust på cirka 400 Mkr i år, kan de båda danska företagen göra en vinst på 175 Mkr.

De danska företagen har i likhet med de svenska kollegerna känt av den svaga efterfrågan under hösten.

Nästa år beräknas licensförsäljningen öka med 10 procent, marginalen bör kunna öka till 4-8 procent enligt bolagen. Med samgåendet väntas företagen kunna nå kostnadsbesparingar på 140 miljoner danska kronor.

Störst i Norden på affärssystem; Börsvärde (Mkr) Resultatprognos (Mkr) för år 2000
NavisionDamgaard 10.600 175
IFS 3.700 -104
IBS 1.400 62
Intentia 1.800 -315
   
Prognos SME