En period av förändring är här. Trenden är entydig, det verkliga genom-brottet för Internet-baserad handel sker nu. Dock inte som man tidigare trodde i första hand som handel mot slutkund utan mellan företag, business-to-business. Nätet är inte längre enbart ett profilerings-
 
 
Dagens Industri 2000-11-21
Ny IT-jätte brädar svenska konkurrenter De svenska IT-bolagen inom affärssystem får konkurrens av en ny stor nordisk jätte när Danmarks IT-stjärnor Navision och Damgaard går samman. Damgaards aktie-

För mer information

PrimeNet AB
Birger Jarlsgatan 104
114 20 Stockholm
Tel: 08-612 85 00
Fax: 08-15 45 70
e-post: info@primenet.se

Stefan Johansson
e-post: sj@primenet.se

Kim Molin
e-post: km@primenet.se