En period av förändring är här. Trenden är entydig, det verkliga genom-brottet för Intenet-baserad handel sker nu. Dock inte som man tidigare trodde i första hand som handel mot slutkund utan mellan företag, business-to-business. Nätet är inte längre enbart ett profilerings-
 
 
Dagens Industri 2000-11-21
Ny IT-jätte brädar svenska konkurrenter De svenska IT-bolagen inom affärssystem får konkurrens av en ny stor nordisk jätte när Danmarks IT-stjärnor Navision och Damgaard går samman. Damgaards aktie-
 
En period av förändring är här. Trenden är entydig, det verkliga genombrottet för Internetbaserad handel sker nu. Dock inte som man tidigare trodde i första hand som handel mot slutkund utan mellan företag, business-to-business. Nätet är inte längre enbart ett profileringsinstrument där hemsidan är ett skyltfönster eller en broschyr utan en marknadsplats. Det är inte teknik det handlar om, trots att det är den tekniska utvecklingen som skapat möjligheterna och som är den viktigaste förutsättningen. Det är uppkomsten av en ny marknad.

I dag ser man i de flesta traditionella branscher minskade vinstmarginaler, snabba strukturförändringar och svårigheter att kostnadseffektivt öka marknadsandelar. För många etablerade företag är den tillväxttakt som varit norm inte aktuell i framtiden. Effektivisering är idag en förutsättning för att inte tappa kunder och marknadsandelar.

Business-to-business har fram till alldeles nyligen oftast bestått av EDI-lösningar, intranät eller kostsamma specialutvecklade webshoplösningar. För att uppnå de effektiviseringsfördelar som är önskvärda krävs naturligtvis en koppling till ett modernt affärssystem. Det är vid en integration av de interna och externa informationsprocesserna som de stora effekterna uppnås. Interaktionen mellan de två komponenterna, affärssystem och webshop, är vital och potentiellt kostsam.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm KKim Molin