En period av förändring är här. Trenden är entydig, det verkliga genom-brottet för Inter-netbaserad handel sker nu. Dock inte som man tidigare trodde i första hand som handel möt slutkund utan mellan företag, business-to-business. Nätet är inte längre enbart

Dagens Industri 2000-11-21
Ny IT-jätte brädar svenska konkurrenter De svenska IT-bolagen inom affärssystem får konkurrens av en ny stor nordisk jätte när Danmarks IT-stjärnor Navision och Damgaard går samman.
Damgaards aktie-

PrimeNet AB har idag distributions och systemintegrationen för samtliga de MIAC produkter som tagits fram av CMC och Bottomline för analys av en verksamhets upplevelsevärden.

För mer information kring koncept, skaparen bakom MIAC och Bottomline besök www.bottomline.se

MIAC är en programvaruserie som fungerar som ett processtöd och programvara för värdeutveckling av företag och offentlig sektor. MIAC serien innefattar:

Den Fullständiga BalansRäkningen - FBR; för att parallellt med finanskapitalet formulera marknads-, human-, struktur-, miljö-, samt samhällskapital som underlag för arbete med verksamheters värde/goodwill.
Analys av verksamhetskulturen, AVK; för att ta fram nuläge och vision av verksamhetskulturen som underlag till en dialog för förbättrad arbetsmiljö, engagemang och verksamhetsplan.
Kulturgestaltning, KG; härleda verksamheters fysiska och virtuella kulturgestaltning för att kunna förstärka och kommunicera verksamhetsmål, utvecklingsprocess och profil.

Här följer en kort beskrivning av de olika MIAC produkterna från dess skapare Björn Molin.

FBR - I den nya ekonomin
ökar, vid sidan av det traditionella finanskapitalet, betydelsen av mjuka kapitalvärden såsom human-, marknads-, struktur-, miljö-samt samhällskapitalen. Ett nytt ekonomiskt språk med upplevelsevärden utvecklas för att bättre kunna analysera, styra och följa upp verksamheter där betydelsen av goodwill ökat dramatiskt.