En period av förändring är här. Trenden är entydig, det verkliga genom-brottet för Inter-netbaserad handel sker nu. Dock inte som man tidigare trodde i första hand som handel möt slutkund utan mellan företag, business-to-business. Nätet är inte längre enbart

Dagens Industri 2000-11-21
Ny IT-jätte brädar svenska konkurrenter De svenska IT-bolagen inom affärssystem får konkurrens av en ny stor nordisk jätte när Danmarks IT-stjärnor Navision och Damgaard går samman.
Damgaards aktie-


PrimeNets Moduler är bland annat:

Automall
MailTool
Sajtgeneratorn
Automall

Automall är en liten modul som gör det möjligt att föra ut information från en annan applikation, exempelvis ERP system, till Excel och Word för att t ex ta fram snygga rapporter.

Automall undanröjer dubbelarbetet med att bearbeta materialet i onödan. Om uppgifterna finns i en applikation så behöver de inte läggas in igen i ett nytt dokument eller program utan kan enkelt hämtas fram. Via en mall för t.ex. en balansräkning kan Automall automatiskt exportera alla behövliga siffror till Word eller Excel. Detta program behöver självklart programmeras in i den applikation som det ska användas till.

MailTool

MailTool är en modul som gör det möjligt att skicka E-post från en applikation som vanligtvis inte stödjer detta. Den, likt Automall, kan enkelt programmeras in i önskvärd applikation för att ge möjligheter att skicka ett E-Mail.

Sajtgeneratorn

Sajtgeneratorn är en programvara som genererar HTML sidor i mall format. Den kan sålunda användas till att ta fram hemsidor utifrån en mall eller för att möjliggöra redigering av befintliga hemsidor utan tillgång till HTML kompetens.