En period av förändring är här. Trenden är entydig, det verkliga genom-brottet för Inter-netbaserad handel sker nu. Dock inte som man tidigare trodde i första hand som handel möt slutkund utan mellan företag, business-to-business. Nätet är inte längre enbart

Dagens Industri 2000-11-21
Ny IT-jätte brädar svenska konkurrenter De svenska IT-bolagen inom affärssystem får konkurrens av en ny stor nordisk jätte när Danmarks IT-stjärnor Navision och Damgaard går samman.
Damgaards aktie-

PrimeNet grundades i början på nittiotalet av Kim Molin och dess verksamhet bestod i början av generell dataprogrammering och datakonsulting.
Under 1999 övergick allt mer av företagets produktion mot Internetanpassade

applikationer som e-handels lösningar m.m.

En i raden av dessa är WebShop One en enkel, flexibel, användarvänlig och kostnadseffektiv e-handelslösning för antingen B2B eller B2C som är anpassad för att enkelt integreras med Concorde XAL. Kommande utvecklingsprojekt är en Internet anpassning av CRM systemet MarketScope, framtagande av nya utbyggnadsmoduler för WebShop One samt ett antal andra ideér.


Vi kan med rätta säga att PrimeNet tillhandahåller spetskompetens vad gäller utveckling av Internet inriktad programmering. Om vi inte har en befintlig produkt som motsvarar våra kunders önskemål tar vi fram en.