En period av förändring är här. Trenden är entydig, det verkliga genom-brottet för Inter-netbaserad handel sker nu. Dock inte som man tidigare trodde i första hand som handel möt slutkund utan mellan företag, business-to-business. Nätet är inte längre enbart

Dagens Industri 2000-11-21
Ny IT-jätte brädar svenska konkurrenter De svenska IT-bolagen inom affärssystem får konkurrens av en ny stor nordisk jätte när Danmarks IT-stjärnor Navision och Damgaard går samman.
Damgaards aktie-


PrimeNet AB har en långvarig erfarenhet av att ta fram delkomponenter till vad som vanligtvis betecknas som intranät portaler.
Då bolaget för närvarande för samtal med ett antal
andra programvarutillverkare kommer lanseringen av en sammansatt portalprodukt invänta resultatet av dessa samtal.

Information kommer att publiceras här så snart mer information finns kring de nya produkterna.