En period av förändring är här. Trenden är entydig, det verkliga genom-brottet för Inter-netbaserad handel sker nu. Dock inte som man tidigare trodde i första hand som handel möt slutkund utan mellan företag, business-to-business. Nätet är inte längre enbart

Dagens Industri 2000-11-21
Ny IT-jätte brädar svenska konkurrenter De svenska IT-bolagen inom affärssystem får konkurrens av en ny stor nordisk jätte när Danmarks IT-stjärnor Navision och Damgaard går samman.
Damgaards aktie-


PrimeNet AB har idag fyra huvudsakliga produktgrupper i sitt sortiment. Olika del applikationer för en fungerande intranäts portal - Portalprodukter.
Ett flertal e-handelslösningar för små eller medelstora företag- E-handel.
Modulprodukter anpassade för integration i andra system - Moduler. Samt linjen med FBR, AVK och KG programvarorna - MIAC.