En period av förändring är här. Trenden är entydig, det verkliga genom-brottet för Internet-baserad handel sker nu. Dock inte som man tidigare trodde i första hand som handel mot slutkund utan mellan företag, business-to-business. Nätet är inte längre enbart ett profilerings-
 
 
Dagens Industri 2000-11-21
Ny IT-jätte brädar svenska konkurrenter De svenska IT-bolagen inom affärssystem får konkurrens av en ny stor nordisk jätte när Danmarks IT-stjärnor Navision och Damgaard går samman. Damgaards aktie-

PrimeNet har lång erfarenhet av att ta fram Internet- och datorbaserade lösningar för verksamhets effektivisering. Vi arbetar idag i ett flertal utvecklingsmiljöer. Dessa omfattar bland annat C++, Delphi, VB. Vidare arbetar vi i Java, ASP, XML, Cold fusion, HTML och Java script.

Vårt team av programmerare, systemarkitekter och projektledare kan ta fram speciella lösningar för alla situationer. Med vår känsla för funktion och kvalitet samt våran fleråriga erfarenhet av verksamhets effektiviserande lösningar för även små och medelstora företag skapar vi förutsättningar för fortlevnad och expansion i dagens föränderliga informationssamhälle.